Lenka Hrozková - Mařeničky
webmaster: Věra Dörnerová info@novybor.net
Do domu se zahradou v Mařeničkách jsme se nastěhovali v roce 2004 na podzim. Vše bylo zpustlé, zahrada jako "kopřivový háj". Od té doby jsme tu odvedli kus práce, ale zahrada i dům jsou stále ve výstavbě. Trochu nás přibrzdil vichr 24.května 2010, který smetl stodolu a stromy v okolí. Ale stále pokračujeme. Rozšiřuji sbírky bylinných pivoněk, hvozdíků, pustorylů a hortenzií. Fotografie těch, které už kvetly a stihla jsem je vyfotografovat, naleznete v sekci Sbírky.  V minulém roce jsme dobudovali zamýšlené rozárium. Zbývá už jen nahradit provizorní oplocení novým. Na podzim 2016 jsem zrušila stávající trvalkové záhony a rostliny z nich rozdělila a nahrnkovala. Letos je rozmístím do nově založených záhonů. Stále doplňuji kolekce pivoněk, mateřídoušek a hvozdíků. Na zahradě samozřejmě nerostou pouze druhy rostlin, u kterých se snažím vytvořit početnější kolekci, ale také spousta dalších rostlin, které mne nějakým způsobem oslovily. Seznam všech okrasných rostlin na mé zahradě si přečtete zde a fotografie některých z nich si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Nahrnkované trvalky, kterých mám větší počet, nabízím k prodeji a jejich soupis naleznate v kapitole nabídka. Vždy mne velmi bavilo pěstovat rostliny na  sušení. Využívám je k různým aranžmá. Ne každý má místo, aby se takové rostliny sám vypěstoval, ale rád by si domov zkrášlil právě takovou vlastnoručně vyrobenou dekorací. Pokud je to váš případ, podívejte se do kapitoly nabídka, kde naleznete Seznam sušených rostlin, které vám mohu zaslat na dobírku. Ačkoliv zahrada leží v nadmořské výšce  pouze 350 – 360 m n.m., projevuje se tu silně vliv okolních vrchů Lužických hor. (Nejvyšší hora Luž je vysoká 793 m n.m.) Sníh tu leží déle a je ho více než například v nedalekém Jablonném v Podještědí. Celá obec Mařeničky leží v údolí potoka Svitávka. S tím souvisí časté pozdní mrazíky vyskytující se téměř pravidelně první týden v květnu a také po polovině května. Občas mrzne také v prvním týdnu měsíce června. (Zaznamenali jsme to v letech 2006,2009,2012). V takovém případě mohou být mrazem poškozena i poupata pivoněk, ale není to pravidlem. Záleží na délce trvání mrazu. Půdní podmínky na zahradě nejsou zcela ideální. V horní části zahrady jde o navážku, v dolní části zahrady podél strouhy, která zahradou protéká, se jedná o jíl (dno bývalého rybníčku) a na zbytku zahrady je hlinitopísčitá až písčitohlinitá půda chudší na živiny. Bez každoročního navážení vlastního kompostu a občasného vápnění dolomitickým vápencem se neobejdeme. Jiná hnojiva nepoužíváme. Ani rašelinu, neboť zdejší půda již má kyselejší reakci. Pokud ani vaše zahrada nenabízí zcela ideální podmínky pro pěstování, zkuste se inspirovat při výběru rostlin v mém seznamu pěstovaných rostlin.
Zahrada:
Představuji se
Zahrada
 Sbírky
     Nabídka
Kontakt
Lenka Hrozková - Mařeničky
webmaster: Věra Dörnerová info@novybor.net
Do domu se zahradou v Mařeničkách jsme se nastěhovali v roce 2004 na podzim. Vše bylo zpustlé, zahrada jako "kopřivový háj". Od té doby jsme tu odvedli kus práce, ale zahrada i dům jsou stále ve výstavbě. Trochu nás přibrzdil vichr 24.května 2010, který smetl stodolu a stromy v okolí. Ale stále pokračujeme. Rozšiřuji sbírky bylinných pivoněk, hvozdíků, pustorylů a hortenzií. Fotografie těch, které už kvetly a stihla jsem je vyfotografovat, naleznete v sekci Sbírky. Vzniká malé rozárium, přehoustlé záhony trvalek potřebují přesázet ... doplňuji kolekce kdoulovců, mateřídoušek a hvězdnic. Na zahradě samozřejmě nerostou pouze druhy rostlin, u kterých se snažím vytvořit početnější kolekci, ale také spousta dalších rostlin, které mně nějakým způsobem oslovily. Seznam všech okrasných rostlin na mé zahradě si přečtete zde. Ačkoliv zahrada leží v nadmořské výšce  pouze 350 – 360 m n.m., projevuje se tu silně vliv okolních vrchů Lužických hor. (Nejvyšší hora Luž je vysoká 793 m n.m.) Sníh tu leží déle a je ho více než například v nedalekém Jablonném v Podještědí. Celá obec Mařeničky leží v údolí potoka Svitávka. S tím souvisí časté pozdní mrazíky vyskytující se téměř pravidelně první týden v květnu a také po polovině května. Občas mrzne také v prvním týdnu měsíce června. (Zaznamenali jsme to v letech 2006,2009,2012). V takovém případě mohou být mrazem poškozena i poupata pivoněk, ale není to pravidlem. Záleží na délce trvání mrazu. Půdní podmínky na zahradě nejsou zcela ideální. V horní části zahrady jde o navážku, v dolní části zahrady podél strouhy, která zahradou protéká, se jedná o jíl (dno bývalého rybníčku) a na zbytku zahrady je hlinitopísčitá až písčitohlinitá půda chudší na živiny. Bez každoročního navážení vlastního kompostu a občasného vápnění dolomitickým vápencem se neobejdeme. Jiná hnojiva nepoužíváme. Ani rašelinu, neboť zdejší půda již má kyselejší reakci.
Zahrada:
Představuji se
Zahrada
 Sbírky
     Nabídka
Kontakt